FAQ

Como inscribir un proxecto?

+
-

A partir do día posterior á publicación da convocatoria, os participantes dispoñerán duns 99 días para solicitar a participación no Programa, a través dun formulario online na seguinte dirección web: www.htauto.gal 

Que tipo de proxectos pódense presentar? É necesario ter constituída a sociedade?

+
-

Poderanse presentar todas aquelas iniciativas emprendedoras e innovadoras vinculadas co sector da automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción; xa sexa en produto/servizo, en procesos e/ou en modelo de negocio, ou tecnoloxías.

En ningún caso será necesario ter constituída a sociedade para a participación en fase de incubación do Programa, con todo, no caso de que se decida levar o proxecto á fase de post incubación, será necesario constituír unha sociedade.

Podo participar na Incubadora HIGH TECH AUTO sen ser autónomo ou empresa?

+
-

Si, os participantes do Programa poderán ser tanto persoas físicas como xurídicas.

Cada proxecto deberá estar representado por polo menos unha persoa que será a encargada de participar nas actividades e programas da Incubadora  High  Tech Auto de Galicia.

Cal debe ser a natureza do meu proxecto e o grao de desenvolvemento?

+
-

O Programa está dirixido a iniciativas emprendedoras relacionadas co sector da automoción.

En canto ao grao de desenvolvemento, as ideas deberán estar en fase  pre- seed ou  seed, é dicir, proxectos en etapa inicial, cunha idea de negocio e na que se desenvolve ou se desenvolveu un produto/servizo mínimo viable.

No caso de ser seleccionado, ¿Debo trasladarme ó lugar donde se estableza a incubadora?

+
-

Todos os participantes estarán situados nas instalacións da incubadora, que será de maneira provisional, a sede do Consorcio na Zona Franca de Bouzas en Vigo.

É obrigatoria a asistencia ás actividades do Programa?

+
-

Os proxectos seleccionados comprometeranse a asistir e participar de forma activa en polo menos un 80% das actividades do Programa.

Hai algún requisito de nacionalidade?

+
-

Os participantes terán acceso ao Programa, independentemente da súa nacionalidade.

Que criterios teranse en conta á hora de seleccionar os proxectos finalistas?

+
-

Valoraranse: o grao de incubación, o grao de innovación do proxecto exposto, o grao de relevancia, grao da tecnoloxía, servizo e produto proposto, así como o grao de solidez do equipo.

Por último, convocarase, se así se estima oportuno, unha entrevista coa persoa asignada como representante da empresa como parte do proceso de selección.

Cal é a diferenza entre promotores e equipo xestor?

+
-

Os promotores son as persoas ou entidade/é que orixinan o proxecto. No caso de tratarse dunha entidade/é, estas deberán designar un equipo xestor que interveña no proxecto de maneira directa e que teña poder para a toma de decisións e a representación total do mesmo. O equipo xestor estará formado polas persoas que forman parte de maneira activa do día a día do proxecto.

Existe un límite de proxectos a presentar?

+
-

Non existen límites de proxectos a presentar, pero só se optará á elixibilidade dunha única candidatura, unha mesma persoa non poderá ser representante de dous proxectos á vez.

Como me comunican se son seleccionado?

+
-

Unha vez pechada a fase de convocatoria, publicaranse as iniciativas empresariais seleccionadas na web do programa (www.htauto.gal) e estarán dispoñibles para consultalas no Rexistro do Consorcio Zona Franca de Vigo (Bouzas).

Participar no programa é compatible con outros programas ou iniciativas de aceleración ou incubación?

+
-

A persoa representante do proxecto ao longo de todas as fases do programa de incubación, non poderá participar en ningún caso noutros programas de similares características (aceleración/incubación) mentres dure a súa participación na incubadora  High  Tech Auto, pero si poderían outros membros do proxecto.

Como se trata a información proporcionada na inscrición?

+
-

De conformidade coa normativa en materia de protección de datos, os datos facilitados polos participantes serán tratados polo Consorcio Zona Franca de Vigo e polo Instituto  Galego de Promoción Económica en calidade de responsables do tratamento. Serán tratados co fin de avaliar e valorar as iniciativas presentadas, de xestionar a participación no Programa e de difundilo, así como de facer promoción do mesmo.