FEDER

O proxecto “Incubadora High Tech Auto de Galicia” está cofinanciado pola Unión Europea dentro do Programa Operativo de Crecimento Intelixente, decisión de execución de 12.2.2015, C (2015) 895 final tal como indícase a continuación:

Obxectivo Temático: OT3: Mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas

Prioridad de Inversión: 3a: fomento do espírito empresarial

Objetivo Específico: OE.3.1.2: Creación de novas empresas y viveiros de empresas, en particular mellorando o acceso a financiamento e a servizos de apoio avanzados

Programa: Incubadoras de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e a  transferencia da tecnoloxía ás micropemes