RA-INSPECT

RA-INSPECT

Descripción

Que é  RA- INSPECT?


RA- INSPECT é unha plataforma de realidade aumentada desenvolvida para ser aplicada inicialmente na ITV (Inspección Técnica de Vehículos). O desenvolvemento permitirá ao traballador utilizar un sistema que lle facilitará levar a cabo todas as tarefas diarias de forma eficiente, segura e flexible.

Lentes de realidade aumentada, alta conectividade e visión artificial avanzada se  aúnan para ofrecer unha solución compacta ás tarefas de comprobación do vehículo, ademais da posibilidade de adquisición e visualización de datos das máquinas e xeración dos informes durante as operacións.   O traballador terá as mans libres en todo momento, sen nada que entorpeza o traballo cotián, facilitando o seu traballo e mellorando a súa seguridade, interactuando co software a través de xestos e recoñecemento dos movementos das mans.

Características

Clasificamos as características da plataforma atendendo a dúas divisións. Por unha banda, os obxectivos que se perseguen e doutra banda, as funcións que inicialmente se desenvolverán. Así, o obxectivo principal se  subdivide en varios puntos:

 • Seguridade das tarefas para os operarios.
 • Simplificación das operacións.
 • Eficiencia, rapidez e flexibilidade no traballo diario.
 • Alta  maniobrabilidad do operario.
 • Ferramenta de formación para novos traballadores.
 • Aplicación de tecnoloxías da Industria 4.0 a contornas afíns á automoción.
 • Achegamento da tecnoloxía a usuarios potenciais.

Desde o punto de vista de funcionalidade:

 • Total dixitalización da información, prescindindo do papel e levando a outro nivel a conectividade.
 • Recoñecemento automático de caracteres: matrícula, número de bastidor…
 • Superposición de calquera tipo de datos necesarios, ademais de vídeos ou imaxes.
 • Recoñecemento de xestos como medio para interactuar co software.
 • Conexión coas máquinas e adquisición en liña dos parámetros necesarios.
 • Checklist dos pasos necesarios e xeración do informe en liña.


Que é a Realidade Aumentada?

A  RA é unha tecnoloxía que consiste en superpoñer información en formato dixital á imaxe real que estamos a adquirir cos nosos sentidos da nosa contorna. Os datos son ampliados con información relevante como pode ser a temperatura, localización, datos do lugar no que nos atopamos…

Permite tamén o acceso rápido a información do que estamos a ver nese momento, xa sexa en formato documento ou audiovisual. No sector industrial pódese aplicar en moitas contornas e con funcionalidades ilimitadas como acceso a manuais, mantemento, documentación, formación, visualización de datos de máquinas…

Como xorde a idea?

Despois de traballar máis de 12 anos por conta allea en diferentes sectores industriais e no I+D centrado en tarefas de programación software, automatización, dixitalización, sistemas de visión artificial e integración de diferentes tecnoloxías, doume conta da necesidade persoal de  seguir aprendendo, non quedar estancado e axudar a mellorar a situación económica actual.

Montei a miña propia páxina web (https://www.masoutodev.com) e púxenme a traballar como freelance, saíndo da miña zona de confort.

Despois de analizar diferentes tecnoloxías cheguei á conclusión que a Realidade Aumentada é unha das tecnoloxías máis prometedoras e cun gran percorrido, da que non se está aproveitando todo o seu potencial, polo que atopar unha aplicación na contorna de automoción era cuestión de tempo.

Agora mesmo queda aínda un gran camiño por diante, pero as posibilidades son infinitas.